Canada
157,219
Confirmed
9,327
Deaths
134,551
Recovered
13,341
Active

Số liệu nhanh Covid-19 tại Canada

  • Tổng ca nhiễm: 157,219
  • Ca mới: 1,791
  • Tử vong: 9,327
  • Tỉ lệ tử vong: 5.9%
  • Tử vong mới (24h): 9
  • Hồi phục: 134,551
  • Tỉ lệ hồ phục: 85.6%
  • Ca mới hồi phục (24h): 1,347
  • Đang điều trị: 13,341

Bảng số liệu dịch Covid-19 tại Canada

Khu vựcTổng ca nhiễmCa mới(24h)Tử vongTử vong (24h)Deaths (%)Hồi phụcHồi phục (24h)Hồi phục (%)Điều trịĐiều trị (%)
Alberta
17,74940626541.5%15,93535089.8%1,5498.7%
British Columbia
8,90826723332.6%7,37731582.8%1,29814.6%
Manitoba
1,919392001.0%1,281966.8%61832.2%
New Brunswick
2000201.0%192096.0%63.0%
Newfoundland and Labrador
2730301.1%268098.2%20.7%
Northwest Territories
50000.0%50100.0%00.0%
Nova Scotia
1,08706506.0%1,021093.9%10.1%
Ontario
52,4493152,88915.5%45,03916485.9%4,5218.6%
Prince Edward Island
580000.0%57098.3%11.7%
Quebec
72,6517505,82618.0%61,62950084.8%5,1967.2%
Saskatchewan
1,892142401.3%1,719990.9%1497.9%
Yukon
150000.0%150100.0%00.0%

Biểu đồ tổng quát bùng phát dịch tại Canada

Biểu đồ diễn biến dịch mỗi ngày tại Canada

So sánh nhanh tổng ca nhiễm Covid-19 tại Canada

Bản đồ tổng ca nhiễm Covid-19 tại Canada