Australia
27,063
Confirmed
882
Deaths
24,682
Recovered
1,499
Active

Số liệu nhanh Covid-19 tại Úc

  • Tổng ca nhiễm: 27,063
  • Ca mới: 17
  • Tử vong: 882
  • Tỉ lệ tử vong: 3.3%
  • Tử vong mới (24h): 7
  • Hồi phục: 24,682
  • Tỉ lệ hồ phục: 91.2%
  • Ca mới hồi phục (24h): 6
  • Đang điều trị: 1,499

Bảng số liệu dịch Covid-19 tại Úc

Khu vựcTổng ca nhiễmCa mới(24h)Tử vongTử vong (24h)Deaths (%)Hồi phụcHồi phục (24h)Hồi phục (%)Điều trịĐiều trị (%)
Australian Capital Territory
1130302.7%110097.4%00.0%
New South Wales
4,22025301.3%3,123574.0%1,04424.7%
Northern Territory
330000.0%31093.9%26.1%
Queensland
1,1570600.5%1,141098.6%100.9%
South Australia
4680400.9%462098.7%20.4%
Tasmania
23101305.6%218094.4%00.0%
Victoria
20,159979473.9%18,9783694.1%3871.9%
Western Australia
6848901.3%655095.8%202.9%

Biểu đồ tổng quát bùng phát dịch tại Úc

Biểu đồ diễn biến dịch mỗi ngày tại Úc

So sánh nhanh tổng ca nhiễm Covid-19 tại Úc

Bản đồ tổng ca nhiễm Covid-19 tại Úc