Việt Nam
1,077
Tổng ca nhiễm
35
Tử vong
999
Hồi phục
43
Điều trị

Ca nhiễm mới (24h)3
Ca hồi phục mới (24h)0
Ca tử vong mới (24h)0
Tỉ lệ tử vong3.3%
Tỉ lệ hồi phục92.8%

Biểu đồ tổng quát bùng phát dịch tại Việt Nam

Biểu đồ diễn biến dịch mỗi ngày tại Việt Nam

So sánh tổng ca nhiễm Covid-19 tại Châu Á