Việt Nam
2,683
Tổng ca nhiễm
35
Tử vong
2,429
Hồi phục
219
Điều trị

Ca nhiễm mới (24h)15
Ca hồi phục mới (24h)0
Ca tử vong mới (24h)0
Tỉ lệ tử vong1.3%
Tỉ lệ hồi phục90.5%

Biểu đồ tổng quát bùng phát dịch tại Việt Nam

Biểu đồ diễn biến dịch mỗi ngày tại Việt Nam

So sánh tổng ca nhiễm Covid-19 tại Châu Á